Privacyverklaring

U bent hier

Graag maken we u attent op het volgende:
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG van kracht.

Deze verplicht ons om duidelijk vast te leggen wat wij met uw, eventueel bij ons bekende, persoonsgegevens doen. Naar aanleiding hiervan hieronder ons beleid:
Wij, Bart Smeets Boedelruiming en VerhuisJezelf.nu, beheren uw persoonsgegevens op de volgende manier(en).

Wij beheren een adressenbestand waarin wij de volgende gegevens van u registreren/geregistreerd hebben voor zover deze bij ons bekend zijn:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Straatnaam
  • Huisnummer
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Land
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres(sen)

Deze gegevens bewaren wij voor onbepaalde tijd.
Daarnaast beheren wij een administratie waarin wij zakelijke transacties (offertes, orders, bestellingen, leveringen, facturering) enzovoort verwerken.
Vernoemde gegevens worden door ons beheerd op daartoe geëigende, beveiligde, geautomatiseerde systemen.

Toegang tot deze systemen is uitsluitend voorbehouden aan ondergetekende danwel diens wettelijke vertegenwoordiger. Geen van uw bij ons bekende gegevens worden door ons, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, aan derden verstrekt.

Het staat u uiteraard vrij, contact met ons op te nemen mocht u uw bij ons geregistreerde gegevens willen inzien, wijzigen of verwijderen. Ook voor verdere informatie hieromtrent, kunt u ten alle tijden contact opnemen met ondergetekende.